NordSüd Cargo GmbH

Prohlášení

údaje podle § 5 TMG

NordSüd Cargo GmbH
Tannenweg 10
D – 33378 Rheda-Wiedenbrück

fon: +49 (0) 52 42 – 37 87 666
fax: +49 (0) 52 42 – 37 87 668

e-mail: info@nordsued.com
Internet: www.nordsued.com

K zastupování oprávněný jednatel: Axel Heitmann

Rejstříkový soud: Úřední soud Gütersloh
Registrační číslo: HRB 9287

Registrační číslo k D.P.H. podle § 27a zákona o D.P.H.:
DE 287 842 449

 

Zodpovědný za obsah jsou osoby podle § 18 odst. 2 MStV (trestního řádu):
Axel Heitmann
Tannenweg 10
D – 33378 Rheda-Wiedenbrück

Urovnávání pří:
Evropská komise dává k dispozici platformu k urovnávání pří na internetu online (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši emailovou adresu najdete nahoře na úvodní stránce.
Nechceme se ale účastnit a ani nejsme povinni se účastnit procesů urovnávání pří před rozhodčím úřadem k urovnávání pří ze spotřebitelských důvodů.

Prohlášení:
I přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah externích linků. Za obsah přepojených stran jsou výhradně zodpovědní jejich provozovatelé. Firma NordSüd a námi zmocnění zmocněnci výslovně nepřebírají žádnou zodpovědnost za obsahově cizí nabídky, které mohou být přes linky otevřeny ze základních stran nordsued.de nebo nordsued.com.

Copyright a značkové jméno:
Copyright a značková jména jednotlivých označení produktů a výrobců se nachází u příslušných majitelů jejich práv. Tyto linky a loga slouží výhradně a čistě jen k informaci pro zákazníka a nepředstavují žádnou reklamu! Zde uvedené firmy jsou dodavatelé a výrobci našich produktů, resp. jejich produkty jsou námi prodávány.

Další údaje k vysvětlení toho, že nepřebíráme záruku za výše zmíněná obsahová tvrzení:
Rozsudkem z 12. Května 1998 rozhodl Zemský soud v Hamburku, že umístěním linku jsou obsahy těchto linků předmětem zodpovědnosti provozovatele hlavních stránek. Tomu se může zabránit jen tím, podle Zemského soudu, když se provozovatel hlavních stránek bude výslovně distancovat od těchto cizích obsahů. Firma NordSüd na svých stránkách uvedla početná spojení k jiným stránkám na internetu. Pro všechna tato linková spojení platí: Prohlašujeme výslovně, že nemáme vůbec žádný vliv na tvorbu obsahu pomocí linku připojených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech textů pomocí linků připojených stránek a zároveň prohlašujeme, že tyto texty nejsou naše. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazené externí linky a pro obsahy cizích stran, které mohou být připojeny přes strany nordsued.de a nordsued.com a ke kterým vedou bannery, knoflíky nebo jiné odkazy, které jsou viditelně zobrazeny na těchto našich stránkách.