Podle ISO 9001:2015

Politika kvality

naše priority

Vedení naší společnosti v rámci svého závazku rozvíjet a neustále zlepšovat zavedený systém kvality podle ISO 9001:2015 vyhlašuje následující politiku kvality, zaměřenou na tyto priority:

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

 • neustále zjišťujeme požadavky zákazníků a analyzujeme je
 • preferujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • usilujeme o trvalé zlepšování kvality přepravních a logistických služeb
 • poskytujeme záruku na bezchybnou přepravu naloženého zboží
 • vítáme připomínky a náměty zákazníků
 • snažíme se vycházet vstříc očekávání zákazníků

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • hledáme cesty k hospodárnému využívání pohonných hmot a snižování emisí z vozidel, aby dopady na životní prostředí spojené s provozováním naší činnosti byly minimální

KVALIFIKOVANOST ZAMĚSTNANCŮ

 • klademe důraz na soustavné vzdělávání zaměstnanců a tím zvyšování jejich kvalifikace
 • motivujeme je k odpovědnému přístupu ke kvalitě odvedené práce
 • seznamujeme je se záměry firmy v oblasti kvality prováděných přeprav a šetrného přístupu k životnímu prostředí
 • neustále zlepšujeme jejich pracovní podmínky a dbáme na vytváření uceleného pracovního týmu založeného na kvalitní interní komunikaci a vzájemných vztazích
 • vyžadujeme kvalitní práci každého zaměstnance s důrazem na vysokou úroveň našich služeb
 • pravidelně hodnotíme dosahované pracovní výsledky